Polish version English version Germany version

Polonika - Pismo polonii austriackiej. Austria, Wiedeń

Nawiązaliśmy współpracę z miesięcznikiem "Polonika" z Austrii. Dzisiaj prezentuje stronę o wyborach Miss Polonii w Austrii, edycja 2010.  

 

 

 

“Polonika” jest miesięcznikiem wydawanym w Austrii w języku polskim, publikuje również artykuły w języku niemieckim. Jest magazynem informacyjno – społecznym, służącym integracji Polonii z krajem zamieszkania. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z życiem 40-tysięcznej Polonii w Austrii, informuje zatem o wszystkich istotnych wydarzeniach dotyczących Polonii, Austrii i Polski. Główna zasada, którą kieruje się redakcja brzmi: poruszać tematy, których próżno szukać w innych pismach.
 
“Polonika” ukazuje się od 1995 roku. Jest do nabycia na terenie całej Austrii.  W powojennej historii prasy jest to jedyne pismo Polonii austriackiej, wydawane przez tak długi czas.
 
W przygotowaniu są kolejne, wspólne projekty.